Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, ARNÖN 12:41 KUGGÖRARNAS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

4003-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUGGÖRARNAS KAPELL (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

ARNÖN 12:41

7/8/05 Karaktäristik och bedömning

Kuggörarnas kapell är sannolikt det av skärgårdskapellen längs Hälsingekusten som syns tydligast från havet, vilket medfört att det även har använts som sjömärke. Kapellet och den närbelägna prästkammaren omges av öppna klapperstensfält vilket ger en särskild karaktär åt denna miljö. Kapellbyggnaden har behållit sitt ursprungliga utseende, även om ytskikt har bytts ut vid flera tillfällen. Byggnadens exteriör uppvisar även många av de för skärgårdskapellen karaktäristiska dragen som; klockstapel vid västra gaveln, sparbössa vid dörren, utåtgående port, taknocksprydnader i form av tre höga järnspiror med årtalsförsedda vindflöjlar et...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Daniel Olsson.
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Anna Lindgren och Daniel Olsson.
Rapportsammanställning: Daniel Olsson.
Länsmuseet Gävleborg