Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, RÖK 2:1 RÖKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND900626/001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖKS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖK 2:1

9/8/04 Karaktäristik och bedömning

Röks kyrkomiljö ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljövården och är dessutom ett välbesökt turistmål av internationellt intresse, eftersom Rökstenen står omedelbart utanför kyrkogårdsmuren.
Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.
Kyrkobyggnaden
Röks kyrka är såväl exteriört som interiört mycket välbevarad och ett av de främsta exemplen på empiretidens kyrkor i länet. Kyrkan utgör även en god representant för de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes under mitten av 1800-talet till följd av befolkningsökningen. Interiören är i stort sett oförändrad och starkt pr...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift