Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Karlstad kn, TINGVALLASTADEN 1:4 KARLSTADS DOMKYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890808/096

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARLSTADS DOMKYRKA (akt.)
Värmland
Karlstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

TINGVALLASTADEN 1:4

1/21/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
KARLSTADS DOMKYRKA är stadens äldsta byggnad och utgör med sitt monumentalt framträdande läge, med kyrkotomt och likbod, ett omistligt kulturarv för staden och stiftet. Domkyrkan uppfördes som centralkyrka med regelbunden, grekisk korsform och tillhör en grupp kyrkor vars stilistiska utgångspunkter förmedlades till Sverige framför allt av arkitekten Jean de la Vallé. Kyrkans centralplanform bröts dock och fick i stället en öst-västlig sträckning när västtorn och utbyggnad för sakristia med mera i öster tillfogades, 1737 respektive 1957. Domkyrkans arkitektur har influerat en rad kyrkobyggn...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Maria Linder, Värmlands Museum, 2003.
Referensgrupp: Inge Bredin, Karlstads stift, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Lena Thor Värmlands Museum och Maria Linder, Värmlands Museum