Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vadstena kn, ÖRBERGA 8:1 ÖRBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örberga kyrka, 218

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRBERGA KYRKA (akt.), ÖRBERGA KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Vadstena

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖRBERGA 8:1

9/20/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Kyrkan och den ovanligt stora kyrkogården med den medeltida byggnaden utgör tillsammans med skolbyggnaderna, man- och ekonomibyggnaderna vid de f d prästboställena, f d lanthandeln och prins Eugens Örgården en mycket innehållsrik och ålderdomlig kyrkomiljö, som vittnar om kyrkplatsens forna betydelse som sockencentrum. Kyrkomiljön ingår som en väsentlig del av den riksintressanta kulturmiljön vid Omberg och Tåkern.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Örberga kyrka tillhör de kyrkor i västra Östergötlands medeltida centralbygd, som ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/02 Karaktäristik och bedömning

BESKRIVNING AV KYRKOGÅRDEN

Kulturhistorisk bedömning
Örberga kyrka med omgivande kyrkogård, medeltida kyrkogårdsmur och medeltida
tiondebod utgör en kyrkomiljö av nationellt intresse. Kyrkans placering ungefär mitt på
kyrkogården är ovanlig. För de medeltida kyrkorna gäller oftast är de ligger på
kyrkogårdens norra del eller mycket nära den norra kyrkogårdsmuren.

Till det ålderdomliga intrycket bidrar kyrkogårdsmuren i hög grad. Tiondeboden hör till
ett fåtal bevarade i länet. Av de övriga kan bl a tiondebodarna i Västerlösa och
Normlösa nämnas. Den har även använts som sockenmagasin, en funktion som tillhör
1700- och 1...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands
länsmuseum 2002.