Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Habo kn, PRÄSTEBOLET 1:9 M.FL. HABO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 04/182:07.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HABO KYRKA (akt.)
Jönköping
Habo

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

PRÄSTEBOLET 1:9

PRÄSTEBOLET 12:1

6/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Habo kyrka ligger i ett kuperat odlingslandskap på Hökensås. Sju vägar löper samman på platsen som är ett gammalt sockencentrum med prästgård och f.d. skolbyggnad. På 1950-talet tillkom ett församlingshem.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkan ligger i den östra delen av en långsträckt kyrkogård som i senare tid utökats åt väster. Kallmurar och sannolikt även trädrader och putsade grindstolpar härrör från 1850. På kyrkogården står en klockstapel från 1760. I öster finns en fristående sentida kyrkogård med bårhus ritat av arkitekt K M Westerberg 1945.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Kyrkan är en timrad basilika och...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings länsmuseum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Christine Hederström, Länsstyrelsen i Jönköpings län