Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, JONSBERG 4:2 JONSBERGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Jonsbergs kyrka, 116

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JONSBERGS KYRKOGÅRD (akt.), JONSBERGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JONSBERG 4:2

5/26/04 Karaktäristik och bedömning

Miljön runt kyrkan med klockstapeln och gravkapellet, Jonsbergs herrgårdsbebyggelse och det f d skolhuset med tillhörande uthus utgör en synnerligen välbevarad helhetsmiljö. Den intima placeringen mellan det f d säteriet och kyrkan vittnar om att den ursprungligen uppfördes som ett gårdskapell.

KYRKOGÅRDEN Klockstapeln, som är uppförd 1692, utgör en mycket ålderdomlig typ. Gravkapellet utgör ett intressant exempel på ett sätt att försöka att anpassa det nyuppförda gravkapellets utformning efter kyrkans dåvarande utseende. Gravkapellet har därigenom en klar koppling till Bergstens numera helt utplånade restaurering av kyrkan. Efter ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarie Anna Lindqvist och bebyggelseantikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum och stiftsantikvarie Jonna Stewénius, Linköpings stift

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Jonsbergs kyrka med kyrkogård, klockstapel, gravkapell, omgärdning och grindar utgör en väl
samlad miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. Klockstapeln lär enligt uppgift vara
uppförd redan 1692 och har mycket höga kulturhistoriska värden. Gravkapellet utgör ett
intressant exempel på ett sätt att försöka att anpassa det nyuppförda gravkapellets utformning
efter kyrkans dåvarande utseende. Gravkapellet har därigenom en klar koppling till Bergstens
numera helt utplånade restaurering av kyrkan. Dessutom har det en lokal anknytning då det är
ritat av byggnadsingenjör G Hellström på Gottenvik. Kyrk...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Anita Löfgren Ek, Östergötlands länsmuseum
2006.