Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Jönköping kn, MULSERYD 2:1 MULSERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B963_059:06

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MULSERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Jönköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

MULSERYD 2:1

6/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Mulseryds kyrka ligger på en åsrygg i skogslandskapet mellan Komosse och Nissandalen. Den medeltida kyrkplatsen ligger i utkanten av en radby som följer åssträckningen. Invid kyrkan finns en äldre skolbyggnad.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården omges dels av en kallmur från sent 1800-tal och dels av ett sentida trästaket. Kring kyrkogårdens äldre del är rader av gamla lövträd. Grindstolpar av sten och smidesgrindar härrör från 1800-talet. Rätvinkliga grusgångar ger kyrkogården karaktär av sent 1800-tal. Bland gravvårdarna märks ett tiotal stenar, varav en porträttgravsten, från 1600-talet och tre gjutjärnskors från 1800-...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings länsmuseum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Christine Hederström, Länsstyrelsen i Jönköpings län