Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrköping kn, Å-ÅKERBY 1:2 Å KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

B Å kyrka 2007-04-26 från sydväst 010.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Å KYRKA (akt.), Å KYRKOGÅRD (akt.)
Östergötland
Norrköping

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Å-ÅKERBY 1:2

6/14/07 Karaktäristik och bedömning

Å kyrka och kyrkogård utgör tillsammans med f d prästgård, skola och kommunalhus ett representativt exempel på äldre tiders sockencentra, senare kommuncentra. Å är ett av få exempel i Östergötland där den medeltida kyrkan blev kvar, om än som ruin, när en ny kyrka byggdes.

Kyrkogården
Kyrkogården anlades i samband med att den nya kyrkan uppfördes och kyrkogårdsgrindarna är troligen samtida med kyrkan, vilket har ett mycket högt kulturhistoriskt värde. En kulturhistorisk bedömning av kyrkogården redovisas i separat rapport efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Å nya kyrka är ett mycket välbevarat exempel på de k...

Läs mer i eget fönster

Anita Lögfren Ek, Östergötlands länsmuseum,
Jessica Åkeson, Östergötlands länsmuseum
Anna Lindqvist , Östergötlands länsmuseum
Gunnar Nordanskog, Östergötlands länsmuseum

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Å kyrka och kyrkogård med dess gravkapell, grindar, mur och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden. I den västra
kyrkogårdsmuren sitter fyra bindringar kvar och minner om en tid då det var vanligt att
man körde med häst och vagn till kyrkan. Grindarna på den västra och södra sidan är
ovanliga. Troligtvis är de samtida med kyrkan. De har ett ovanligt mönster av kraftigt
järn. Dessutom har den västra grinden en tröskelsten. Grinden i söder har samma
utförande men är tredelad, med en fast mittdel.

Trädkransen är viktig för miljön och visar på det parkideal som ...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete av antikvarie Olle Hörfors och rapport har utförts av Olle Hörfors och Björn
Rydell, Östergötlands länsmuseum 2006.