Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sunne kn, ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42 M.FL. ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

ND890807/030

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTRA ÄMTERVIKS KYRKA (akt.)
Värmland
Sunne

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:42

ÄMTERVIKS PRÄSTBOL 3:78

5/3/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
ÖSTRA ÄMTERVIKS klassiserande STENKYRKA från 1790-talet vittnar tillsammans med fornlämningar, det brukade odlingslandskapet och 1800-och 1900-talens bebyggelse, om en kontinuerlig användning av området sedan järnåldern. Området är av riksintresse för kulturmiljövården och innehåller viktiga kultur- och traditionsvärden för länet. Kyrkomiljön och prästgården Herresta utgör ett centralt inslag i Selma Lagerlöfs författarskap och själv har hon sin grav på kyrkogården. Kyrkobyggnaden präglas av byggnadstidens strama klassicism med vitputsade murar såväl ut- som invändigt. Den fasta inredning...

Läs mer i eget fönster

Inventerad av Lena Thor, Värmlands Museum, 2004-08-28
Referensgrupp: Inge Bredin Karlstads stift, Thomas Engel, Länsstyrelsen Västra Götaland, Lars Bergström, Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström, Länsstyrelsen Värmland, Maria Linder, Erika Hedenskog och Lena Thor, Värmlands Museum