Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Norrtälje kn, RÖ KYRKA 1:1 RÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Rö kyrka fr SV.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
RÖ KYRKA (akt.)
Stockholm
Norrtälje

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RÖ KYRKA 1:1

12/3/08 Karaktäristik och bedömning

Rö kyrka är en liten gråstenskyrka byggd som salskyrka i slutet av 1200-talet. På 1400-talet
byggdes vapenhus och slogs valv av tegel i långhuset. På 1700-talet byggdes nuvarande kor med valmat yttertak samt vapenhus. Interriört fångar kalkmålningarna betraktarens intresse med ett motivval som omfattar såväl vanligare som mer ovanliga motiv i senmedeltida kalkmålningstradition. Kyrkogården är tydligt indelad i en äldre mer intim del och yngre öppnare del.

OÜ Magnus Henriksson, Kose, Estland