Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kinda kn, KÄTTILSTAD 3:1 KÄTTILSTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00775

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄTTILSTADS KYRKOGÅRD (akt.), KÄTTILSTADS KYRKA (akt.)
Östergötland
Kinda

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÄTTILSTAD 3:1

9/6/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING
Den monumentala kyrkan med sin tydliga och höga placering utgör ett viktigt blickfång i det omgivande landskapet. Kyrkan och kyrkogården utgör tillsammans med det förhistoriska gravfältet, gårdsbebyggelsen, den f d skolbyggnaden och prästgården en ålderdomlig kyrkomiljö med stora kulturhistoriska värden, som vittnar om kyrkplatsens tidigare betydelse som sockencentrum.

Kyrkogården
Den kulturhistoriska bedömningen kompletteras efter avslutad kyrkogårdsinventering.

Kyrkobyggnaden
Kyrkans sedan byggnadstidens föga förändrade exteriör är en god representant för de stora kyrkobyggnaderna som uppfördes vid den ...

Läs mer i eget fönster

Bebyggelseantikvarierna Anna Lindqvist, Anita Löfgren Ek och Jessica Åkesson, Östergötlands länsmuseum och 1:e antikvarie Jonna Stewenius, Länsstyrelsen Östergötlands län

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk bedömning
Kättilstad kyrka och kyrkogård med dess bogårdsmur, grindar och trädkrans är en väl
sammanhållen miljö med mycket höga kulturhistoriska värden.
Den högt placerade kyrkan och kyrkogården är ett dominerande inslag i landskapsbilden med
utsikt mot grannsocknarna Tjärstad och Hägerstads kyrkor.
Av stort kulturhistoriskt- och miljöskapande värde för hela kyrkomiljön i Kättilstad är bland
annat träden i trädkransen som visar på det parkideal som blev vanligt på
landsortskyrkogårdarna framförallt under 1800-talet. De rikt dekorerade smidesjärnsgrindarna
från 1800-talet. Stort kulturhistoriskt- och miljöska...

Läs mer i eget fönster

Fältarbete och rapport har utförts av antikvarie Johan Back, Östergötlands länsmuseum 2006.