Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljungby kn, KÅNNA 15:1 KÅNNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Kånnakkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÅNNA KYRKA (akt.)
Kronoberg
Ljungby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KÅNNA 15:1

1/1/07 Karaktäristik och bedömning

Kvarter A
Kvarter A har ett heterogent uttryck med gravvårdar från flera tidsåldrar vilket gör det mindre känsligt
för nytillskott. Hänsyn bör dock tas till kvarterets färgskala och till intilliggande befintliga gravvårdar.
Genom sina konsthistoriska, lokalhistoriska och hantverksmässiga värden är en del av kvarterets gravstenar
extra kulturhistoriskt intressanta och bör därför i möjligaste mån få stå kvar i kvarteret efter det
att gravrätten gått ut. Ett alternativ är också att återanvända gravstenar för att bibehålla karaktären i
kvarteret.
Den marmorvård som står i kvarteret bör, om så inte redan är fallet, föras in i förs...

Läs mer i eget fönster

Pernilla Wandestam, Smålands museum.