Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nykvarn kn, TURINGE KYRKA 1:2 TURINGE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

fd854801

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TURINGE KYRKA (akt.)
Stockholm
Nykvarn

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TURINGE KYRKA 1:2

3/11/08 Karaktäristik och bedömning

Bygden och landskapet kring Turinge kyrka präglas av Mälarens närhet med stränder, vikar och bevuxna höjder som ursprungligen utgjorde öar. Gammal sjöbotten bildar numera ett odlingslandskap med inslag av betesmarker på höjder och sluttningar.
Kulturlandskapet på Mälarens strandområden har präglats starkt av de stora egendomarna som låg under slotten och säterierna. Till socknen hör Ströpsta säteri som under en period, på slutet av 1600-talet och i början av 1700-talet, tillhörde Erik Dahlberg. Närmast kyrkan i norr ligger Vidbynäs slott.
I anslutning till kyrkan ligger ännu ett ovanligt stort antal äldre byggnader som hört samma...

Läs mer i eget fönster

Jean-Paul Darphin - Arkindus