Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sigtuna kn, SIGTUNA 2:41 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

f0201431

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Stockholm
Sigtuna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SIGTUNA 2:41

8/25/03 Karaktäristik och bedömning

Mariakyrkan är Sveriges enda bevarade dominikankyrka tillika landets tidigaste monumentalbyggnad uppförd i tegel. Här har både ett nytt byggnadsmaterial och en ny byggnadsstil, gotiken, fått ett av sina första genombrott, troligen det första, i det medeltida Sverige.

Mariakyrkans exteriör har relativt oförändrade fasader från 1200-talet av medeltida karaktär. Kyrkorummets har en medeltida prägel med en utformning till stor del tillkommen vid 1904-års restaurering. 1960-talets förändringar präglar kyrkorummet starkt med sina moderna tillägg.

Inventerare: Gunilla Nilsson och Lisa Sundström
Fotografering: Gunilla Nilsson och Lisa Sundström
Ansvarig för kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Gunilla Nilsson och Lisa Sundström
Rapportsammanställning: Lisa Sundström
Stockholms läns museum