Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, GAMLA ENSKEDE 4:1 ENSKEDE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3470-020.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENSKEDE KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

GAMLA ENSKEDE 4:1

1/7/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Enskede kyrka har såväl med sin placering på en liten höjd "mitt i byn" som i exteriör och interiör hämtat traditionella drag från den svenska lilla sockenkyrkan. Med sitt ljust putsade murverk, förhållandevis små fönster och branta skiffertak med takryttare krönt av en kyrktupp knyter kyrkan an till äldre kyrkobyggande. De stora takytorna och putsytorna ger ett ganska slutet och tungt intryck men inifrån upplevs kyrkan ändå som ljus. Kyrkorummets utformning är inspirerad av medeltida kyrkobyggande med sitt för moderna kyrkor ovanliga treklöverformade valv av trä och dekorativa måleri. Samtidigt är kyr...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum