Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKOLÖRTEN 4 HÄSSELBY VILLASTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3545-001.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÄSSELBY VILLASTADS KYRKA (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SKOLÖRTEN 4

5/26/04 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Speciellt för Hässelby Villastads kyrkotomt är att den med gräset, de höga tallarna, planteringarna närmast kyrkan och avsaknaden av gravar mer liknar de omkringliggande villatomterna än en traditionell kyrkogård. Kyrkans exteriör är enkel och karakteriseras av den ljusa slammade putsen och de tre stora spröjsade fönstren. Kyrkan ger ett höjdsträvande intryck från söder med klocktornet som reser sig över kyrktaket, vapenhusets högsmala gavel och de höga fönstren. Numera bryts denna höjdsträvan delvis av ett sekundärt vilplan i galvaniserad plåt under kyrkklockorna.

Kyrkorummet präglas av väl avvägda p...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum