Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KORSNÄBBEN 1 ENGELBREKTSKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

ff983515

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENGELBREKTSKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KORSNÄBBEN 1

3/24/06 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK
Engelbrektskyrkan betraktas som ett av den svenska jugendtidens och nationalromantikens främsta byggnadsverk och har även rönt stor uppskattning i internationella arkitekturkretsar. Kyrkan räknas som arkitekten Lars Israel Wahlmans mest framträdande verk. Det tidiga 1900-talets känsla för och intresse av tydligt bearbetade material som handslaget tegel, huggen granit och skuret trä är här mycket tydlig. Kyrkan är såväl exteriört som interiört rikt dekorerad, gestaltad in i minsta detalj av arkitekten själv eller i nära samarbete med konstnärer och konsthantverkare. Även kyrkotomtens gestaltning ingår i...

Läs mer i eget fönster

Suzanne Lindhagen och Elisabet Jermsten, Stockholms stadsmuseum