Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Upplands-Bro kn, HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 HÅTUNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Håtuna kyrka exteriör 2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÅTUNA KYRKA (akt.)
Stockholm
Upplands-Bro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HÅTUNA PRÄSTGÅRD 2:1

10/25/07 Karaktäristik och bedömning

Kyrkoanläggningen utgör med sin medeltida kyrka omgärdad av ålderdomlig bogårdsmur och trädkrans, kyrkogård med fler bevarade äldre gravvårdar och stiglucka från 1600-talet en synnerligen väl sammanhållen miljö.

Håtuna kyrka har ändrats och byggts till i etapper men bevarar i huvudsak sin plan från 1300-talets början. Med sin bevarade plan, tillbyggnad av vapenhus under 1400-tal och spåntäckta tak utgör kyrkan ett välbevarat exempel på en uppländsk medeltida kyrka.

Kyrkan har en medeltida framtoning med sitt murverk och spåntäckta tak. Det nuvarande utseendet med blottat murverk och oputsade tillbyggnader samt fönstrens gjutjä...

Läs mer i eget fönster

Gunilla Nilsson Stockholms läns museum