Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, LÖDERUP 105:1 LÖDERUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1489-9.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LÖDERUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

LÖDERUP 105:1

4/2/20 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, kastalen och kyrkogården utgör tillsammans med den ovanligt välbevarade prästgårdsanläggningen, flera generationer skolbyggnader, klockaregården och de olika vägsträckningarna ett äldre sockencentrum med stora kulturhistoriska värden. Kyrkogårdens västra del har bevarat en mycket ålderdomlig karaktär med en stor del äldre gravvårdar, vilken förstärks av prästgården med de smidda järngrindarna från 1805 mot väster och naturstensmuren mot söder. Den sägenomspunna eken bidrar starkt till kyrkogårdens karaktär och har höga kulturhistoriska och biologiska värden. Kyrkoanläggningen utgör även en betydelsefull del i området av riks...

Läs mer i eget fönster

Fältinventering, foto och rapportsammanställning: Anna Lindqvist, byggnadsantikvarie
Kulturhistorisk karakteristik och rekommendationer: Anna Lindqvist, efter samråd med Löderups församling