Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, VALLEBERGA 198:1 VALLEBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1485-45.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VALLEBERGA KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VALLEBERGA 198:1

4/2/20 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan, kastalen och kyrkogården utgör tillsammans med den före detta skolbyggnaden en kulturhistoriskt intressant bymiljö intill den äldre landsvägen med sin före skiftena mycket långa radby. Kyrkogården har bevarat en klassisk 1800-talsplanering med gjutjärnsstaket, trädrader, raka grusade gångar och stenomgärdade gravplatser. Kyrkomiljön ingår som en väsentlig del i riksintresseområdet runt Löderup och Valleberga och kyrkans höga smala torn utgör ett landmärke i det flacka odlingslandskapet.

Valleberga kyrka intar en särställning bland landets medeltida kyrkor genom att ursprungligen vara uppförd som en rundkyrka med korsformi...

Läs mer i eget fönster

Fältinventering, foto och rapportsammanställning: Anna Lindqvist, byggnadsantikvarie
Kulturhistorisk karakteristik och rekommendationer: Anna Lindqvist, efter samråd med Löderups församling.