Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Götene kn, FULLÖSA 11:1 FULLÖSA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Fullösa kyrka, klockst, kyrkogård, anl. negnr 03-189-12

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FULLÖSA KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Götene

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

FULLÖSA 11:1

4/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Fullösa kyrka ligger vid Kinnekulles östra sluttning tillsammans med närliggande gårdar från 1800-talet en välbevarad kyrkomiljö.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Den trapetsformade kyrkogården, utvidgad på 1920-talet, omges av en stenmur. Ovanpå muren finns stenstolpar med kätting emellan. Innanför muren växer en trädrad. Ingångarna utgörs av utsirade smidesgrindar mellan stenstolpar. Befintliga gravvårdarna står huvudsakligen utmed grusgångar och stenmurar. Väster om kyrkan finns en inklädd klockstapel, troligen uppförd 1839.
KULTURHISTORISK KARAKTÄRISTIK OCH BEDÖMNING - Av den tidigmedeltida sockenkyrkan återstår långhuset. ...

Läs mer i eget fönster

Thomas Engel, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Ann-Katrin Larsson, länsstyrelsen i Västra Götalands län
Elisabet Orebäck Krantz, Västergötlands museum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Inga Kajsa Christensson, Skara stift