Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, GRÅMANSTORP 25:42 GRÅMANSTORPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1600-3.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÅMANSTORPS KYRKA (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRÅMANSTORP 25:42

11/21/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering
Gråmanstorps kyrka ligger i östra delen av den slumrande byn, omgiven av ängar och mot norr gatehus längs den ålderdomliga bygatan. Kring byn finns ett mjukt böljande odlingslandskap, präglat av Bjärgårds storgodsdrift och rikt på fornlämningar. Säteriets påverkan på kyrkan gör sig främst synlig både i ätten Gyllenstiernas många gravvårdar, både i gravkammaren under kyrkan och under kyrkogården, men också genom de många inventarier man skänkt till församlingen. Dit hör t.ex. altaruppsatsen och bänkinredningen.

Kyrkogården är relativt stor, vilket visar på dess långa betydelse som huvudkyrka även f...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport om Gråmanstorps kyrka, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Karl Johan Kember, Arkitekt SAR/MSA, Cert. sakkunnig avseende kulturvärden,
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-06-02 Färdigställd rapport: 2016-11-21