Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Klippan kn, KLIPPAN 3:114 KLIPPANS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

Åsbo Klippans Kappell_PMH0797.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KLIPPANS KAPELL (akt.)
Skåne
Klippan

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

Religionsutövning - Gravkapell - Gravkapell med begravningsplats

KLIPPAN 3:114

12/5/16 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Klippans kapell
Kapellet och kyrkogården är båda från 1935 och ritade av Nils Blanck. Kyrkogården är omgärdad av stenmurar, trädkrans och häckar som skapar en betydelsefull avgränsning mot omgivningen. Kyrkogården har en strikt och symmetrisk uppbyggnad med drag av barockpark med samspel mellan hus och
kyrkogård. Växtmaterialet är lönn, lind och avenbok. Kapellet är centralt placerat längst i söder i mittaxeln och vid dess sidor går raka gångar mot norr kantade av klippta lindar som en arkad. Gravstenarna är till största delen stående i gräs då mycket av buxbomen och häckar är borttagna. Mittaxe...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av Klippans kapell i
Klippan, Åsbo kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-11-23
Färdigställd rapport: 2016-12-05