Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Östersund kn, STADEN 4:1 GAMLA KYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

Park.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GAMLA KYRKAN (akt.), ÖSTERSUNDS GAMLA KYRKA (akt.)
Jämtland
Östersund

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

STADEN 4:1

1/1/06 Karaktäristik och bedömning

Kyrkan ligger i ett parkliknande avsnitt centralt i staden med effektfull placering vid slutet av Törnstens gränd. Exteriört har kyrkan trots mindre förändringar en välbevarad nyklassicistisk karaktär. Tillbyggnaden på sakristians östgavel är ett väl anpassat tillägg och den igensatta norrentrén har bevarats i fasaden vilket bibehållit symmetrin. Kyrkan är med sin välbevarade exteriör en god representant för de tidstypiska långhuskyrkorna med lanternintorn och flackt torntak.

Kyrkorummet präglas av en långtgående enkelhet med en färgskala i grått och vitt med inslag av guld. Det avspeglar byggnadstidens ideal genom en så gott som...

Läs mer i eget fönster

Christina Persson & Isa Lindkvist, bebyggelseantikvarier vid Jämtlands läns museum, i samband med inventeringen, 2005-2006.