Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mullsjö kn, BJURBÄCK 1:3 BJURBÄCKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 170:16

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJURBÄCKS KYRKA (akt.)
Jönköping
Mullsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BJURBÄCK 1:3

6/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Bjurbäcks kyrka är belägen på en grusås i ett barrskogsbälte med Nässjön och ån Tidan i väster. Direkt söder om kyrkplatsen ligger det gamla säteriet Bjurbäck med tillhörande allé. I norr ligger f.d. folk- och småskola, varav den ena inrymmer bevarade takbräder från gamla kyrkan med målningar.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogården är utvidgad åt norr och omges av stödmurar och järnstaket från 1899. Mot vägen är en trädrad. Flera gravar härrör från omkring 1900 och det finns även ett solur från 1700-tal. På platsen fanns tidigare ett kapell från 1600-talet.
KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING - Den timrade korskyrk...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings länsmuseum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Christine Hederström, Länsstyrelsen i Jönköpings län