Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borås kn, EBBARED 1:44 EKÅS FÖRSAMLINGSHEM Ny sökning Tillbaka till sökning

B959_020.9

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EKÅS FÖRSAMLINGSHEM (akt.)
Västra Götaland
Borås

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

Religionsutövning - Församlingshem - Med kyrkorum

EBBARED 1:44

3/20/03 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Ekås församlingshem med kyrkorum är mycket högt och avskilt beläget i en naturskön villaförort till Borås. Skogen går tätt inpå anläggningen och i dess omedelbara närhet ligger fastigheten varifrån anläggningens mark avstyckats och skänkts.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Anläggningen är trädgårdsliknande och mycket anspråkslös med en klockstapel på en liten trädbemängd kulle.

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING -Församlingshemmet byggdes 1974 och ingår i ett sammanhållet komplex med församlingslokaler, vilket är typiskt för decenniet. Exteriörens profana framtoning är också utmärkande för byggnadstiden. Byggnaden byggde...

Läs mer i eget fönster

Tomas M. Larsson, Lena Emanuelsson, Agnes Kempe, Länsstyrelsen Västra Götaland; Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Elisabeth Andersson, Skara Stift