Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, RÅDHUSET 6 STORVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Storviks kyrka fr N.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORVIKS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

RÅDHUSET 6

5/4/06 Karaktäristik och bedömning

Storviks kyrka är en av länets kyrkor byggda efter år 1940 som särskilt valts ut för att omfattas av Kulturminneslagen. Byggnaden är välbevarad från byggåret, trots att mindre förändringar gjorts, som t.ex. nya källarfönster. Exteriörens utformning präglas av en medveten återhållsamhet med de arkitektoniska uttrycksmedlen. Byggnaden är väl anpassad till tallskogen dels genom att den uppbrutna byggnadskroppen följer terrängen och dels genom fasadkulörens samspel med tallstammarna. Byggnaden hör hemma i samma arkitektoniska familj som samtida uppmärksammade kyrkor ritade av arkitekter som Peter Celsing och Sigurd Lewerentz. Trots sin ...

Läs mer i eget fönster

Inventerare: Erika Englund
Ansvar kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Erika Englund och Anna Lindgren
Rapportsammanställning: Erika Englund
Länsmuseet Gävleborg