Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Leksand kn, KYRKAN 1 LEKSANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1208-24.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LEKSANDS KYRKA (akt.)
Dalarna
Leksand

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KYRKAN 1

1/12/06 Karaktäristik och bedömning

Udden där kyrkan ligger var av stor betydelse redan under förhistorisk tid. En stenåldersboplats, vikingagravar samt ett gravfält med dels brandgravar och tidiga kristna gravar vittnar om att området med sitt strategiska läge varit bebott sedan urminnes tider. Lämningar efter äldre kultbyggnader, den ena av trä och den andra av sten, har påträffats inom kyrkan. Inget är dock känt om dessa byggnader men den ena härrör troligen från hednisk tid och den andra från tidig kristendom.

Leksand blev redan under tidig medeltid ett eget pastorat och under århundraden behöll Kyrkudden sin betydande roll som samlingsplats samt kyrkligt-, ha...

Läs mer i eget fönster

Kulturhistorisk karaktäristik och bedömning: Jean-Paul Darphin, efter samråd med referens-grupp utsedd av Västerås stift.


Rapportsammanställning och foto: Jean-Paul Darphin
Rapporten färdigställd: 2006-01-12