Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mullsjö kn, NYKYRKA 1:4 NYKYRKA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. 03/263:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NYKYRKA KYRKA (akt.)
Jönköping
Mullsjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NYKYRKA 1:4

6/22/05 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Nykyrke kyrka är belägen i utkanten av Mullsjö stationssamhälle, vilket omges av utpräglad skog- och bergsbygd med sjöar. Kyrkplatsen härrör från 1600-talet och har i sin närhet en skogskyrkogård, en nationalromantisk prästgård ritad av I G Clasons arkitektkontor och en f.d. småskola. I socknen finns det gamla bruket Ryfors som präglat bygden. Socknen bildades på 1600-talet som en utbrytning från Sandhem.
KYRKOANLÄGGNINGEN - Kyrkogårdens nuvarande stadsmässiga karaktär härrör från omkring 1900. Kring kyrkogården löper en stödmur som i öster har en påkostad entré med murade grindstolpar och trägrindar. Kyrkogården geno...

Läs mer i eget fönster

Britt-Marie Börjesgård, Jönköpings länsmuseum
Robin Gullbrandsson, Skara stift
Christine Hederström, Länsstyrelsen i Jönköpings län