Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, HEDEN 705:11 TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET Ny sökning Tillbaka till sökning

8008_Trädgårdsföreningen_SRLN_2007_10_03 001

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK MED PALMHUSET (akt.), TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS PARK (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Park och trädgård - Park

Kultur och nöjesliv - Park

Park och trädgård - Park

HEDEN 705:11

1/1/07 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Idag återstår mycket få anläggningar som liksom Trädgårdsföreningen fortfarande har kvar den ursprungliga dispositionen och flertalet av de ursprungliga byggnaderna. Vidare är parken en god exponent för de promenadanläggningar som under 1800-talet anlades på de raserade befästningsvallarna runt om i Europas tidigare befästa städer. Detta är ett stadsbyggnadshistoriskt särdrag som sätter in Göteborgs stadsutveckling i ett kontinentalt sammanhang. Parken har även stora skönhetsvärden och ett stort symbolvärde för staden Göteborg.

Källa:
"Trädgårdsföreningen, Vårdprogram"
Länsstyrelsen i Västra Götaland & Göteborgs stad. Rapport 2007...

Läs mer i eget fönster

Autenticitet, äkthet
Representativitet
Samhällshistoriskt värde

Staffan Sedenmalm, Länsstyrelsen i Västra Götaland, författare till motiveringstext ur "Trädgårdsföreningen, Vårdprogram" från 2007, angivet värderingsdatum nedan saknar relevans, enbart av registreringstekniska skäl...

Sverker Larsson 2008-01-07