Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ystad kn, HÖRUP 71:1 HÖRUPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1488-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HÖRUPS KYRKA (akt.)
Skåne
Ystad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HÖRUP 71:1

4/2/20 Karaktäristik och bedömning

Hörups kyrka och kyrkogård utgör genom sitt höga läge på Hörupsåsen och med kyrkans karakteristiska dubbeltorn ett tydligt landmärke i det för övrigt flacka odlingslandskapet.

Kyrkogården har närmast kyrkan bevarat en typisk struktur från 1800-talets senare del med smidesstaket, rätlinjiga grusade gångar och buxbomsomgärdade gravplatser, medan den utvidgade delen mot söder speglar det tidiga 1900-talets nya kyrkogårdsideal med en mer parkkaraktär med brunnsöverbyggnader utformade som ekotempel samt den tidstypiska urnanläggningen från 1930-talet.

Det medeltida tornet utgör tillsammans med bland andra Löderups kyrktorn en speci...

Läs mer i eget fönster

Fältinventering, foto och rapportsammanställning: Anna Lindqvist, byggnadsantikvarie
Kulturhistorisk karakteristik och rekommendationer: Anna Lindqvist, efter samråd med Löderups församling.