Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Herrljunga kn, SKÖLVENE 6:1 SKÖLVENE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

anläggning, neg.nr. B961_028:19

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SKÖLVENE KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Herrljunga

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKÖLVENE 6:1

11/9/04 Karaktäristik och bedömning

KYRKOMILJÖN - Skölvene kyrka formar tillsammans med den före detta prästgården, en gammal konfirmandstuga och den tidigare arrendatorsgården, en avgränsad kyrkomiljö i en lummigt lantlig bygd. Prästgårdsanläggningen, utmed hela kyrkogårdens norra sida, har höga miljömässiga värden med sin grusade infart kantad av gamla lövträd, gårdsplan, syrenhäckar, fruktträd och grind till kyrkogården. Mellan kyrkans parkering och konfirmandstugans område sitter en gammal grind.

KYRKOANLÄGGNINGEN - Skölvene kyrkogård har medeltida anor och har utvidgats i omgångar, bland annat 1957 åt öster, till en ansenlig storlek. Den medeltida kyrkan revs 18...

Läs mer i eget fönster

Karin Lundberg, Regionmuseum Västra Götaland; Agnes Kempe & Tomas Larsson, Länsstyrelsen Västra Götaland.
Inventerare: Elisabeth Andersson, Skara stift