Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, SÄVENÄS 127:1 BJÖRKEKÄRRS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BJÖRKEKÄRRS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

SÄVENÄS 127:1

6/9/06 Karaktäristik och bedömning

BJÖRKEKÄRRS KYRKA är uppförd 1958, arkitekt var Johannes Olivegren. Den har i två omgångar byggts till med församlingshem och kontorslokaler. Kyrka är placerad på en liten bergsknalle i ett grönstråk som följer den dalgång som skär genom Björkekärr i nord-sydlig riktning mot Härlanda tjärn. Kyrkotomten har ingen tydlig avgränsning mot kringliggande vägar och naturområde. Kyrkan finns beskriven i Göteborgs kommuns program för bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

KYRKAN är orienterad i nord-sydlig riktning med koret i norr. Byggnadens utformning följer en lång kyrklig tradition med sitt ursprung i medeltid. De olika by...

Läs mer i eget fönster

Mathilda Dahlqvist, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum
2005-12-19