Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, NIMBUSEN 1 MARIAKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning

K5664:25

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARIAKYRKAN (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

NIMBUSEN 1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

Mariakyrkan är belägen i Fyllinge öster om Halmstad. Kyrkan är uppförd på en ny kyrkplats inne i Fyllinge centrum intill skola, fritidsgård, bibliotek och pizzeria. Norr om kyrkan ansluter villabebyggelse. I söder, framför entrén till kyrkobyggnaden, finns en liten plats omgärdad av en låg, gulputsad mur. I muren står även en putsad klockstapel. Kyrkan saknar bortsett från muren avgränsning mot omgivningarna, vilka kännetecknas av gräsytor, buskar och asfalterade gångbanor.

Kyrkan ritades av arkitekt Morgan Bergwall, Göteborg och invigdes 1986. Mariakyrkan är på ett tidstypiskt sätt sammanbyggd med församlingshem och expeditioner. ...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt, Maja Lindman och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).