Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Helsingborg kn, DROTTNINGHÖGSSKOLAN 3 DEN GODE HERDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Helsingborg Filborna_PMH9786.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
DEN GODE HERDENS KYRKA (akt.)
Skåne
Helsingborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

DROTTNINGHÖGSSKOLAN 3

12/4/15 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för Den gode herdens kyrkoanläggning
Den gode herdens kyrka ligger i ett bostadsområde från slutet av 1960-talet byggt under miljonprogramstiden med trevåningslängor med stora grönområden mellan husen. Kyrkan är omgiven av skolor, centrumanläggning och bostäder.

Kyrkotomten innehåller en omsorgsfullt utformad trädgård mot väster med flera uteplatser. På östra entrésidan finns en muromgärdad plats med singel och träd för att markera korväggens betydelse och markera ett avstånd till den.

Kyrkan tillkom i en tid av intensivt kyrkobyggande då ca 700 nya kyrkor byggdes i Sverige 1945-2000, framföral...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karakteristik och bedömning av Den gode herdens
kyrka, Helsingborgs kontrakt, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskare),
Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2015-08-05
Färdigställd rapport: 2015-12-04