Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malmö kn, KANTORN 1 SANKT MIKAELS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

MalmöSa St Mikael_PMH2565.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT MIKAELS KYRKA (akt.)
Skåne
Malmö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KANTORN 1

10/3/17 Karaktäristik och bedömning

Kulturhistorisk karaktärisering för S:t Mikaels kyrkoanläggning i Malmö.
Kyrkan ligger mitt i centrum i ett område uppbyggt under 1970-talet som innehåller
rekordårens typiska centrumanläggning med service, kyrka och skola.
Det väl omarbetade torget i två nivåer med bokhäckar och tegel framför kyrkan är
betydelsefullt i samspel med kyrkan. Kyrkans relativt låga höjder och varierade
formspråk kontrasterar positivt mot de bakomliggande rätvinkliga höghusen.

Kyrkoanläggningen är invigd 1978 och innehåller tidstypiskt både kyrka och
församlingslokaler. Kyrkan skulle vara en vardagskyrka öppen alla dagar och inte bara
på söndag...

Läs mer i eget fönster

Denna rapport, en kulturhistorisk karaktäristik och bedömning av S:t Mikaels kyrka i
Malmö, Malmö pastorat, har upprättats av:
Kristina Simonsson, Arkitekt SAR/MSA, (rapportförfattare, foto och inventering)
Karl Johan Kember (granskning), Arkitekt SAR/MSA, Certifierad sakkunnig avseende
kulturvärden
JAIS arkitekter AB, Sundstorget 3, 251 21 Helsingborg, 042-14 92 30, www.jais.se
Inventeringsdatum: 2016-12-07 Färdigställd rapport: 2017-10-03