Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sorsele kn, SORSELESKOGEN 1:1 ZAKRISBO Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ZAKRISBO (akt.)
Västerbotten
Sorsele

Jordbruk - Nybyggargård

Jordbruk - Nybyggargård

SORSELESKOGEN 1:1

2/1/10 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Skogstorpet Zakrisbo är i allt väsentligt oförändrat sedan uppförandet. Den samlade bebyggelsen utgör ett välbevarat exempel på hur ett skogstorp kunde se ut, och vittnar tillsammans med de fysiska spåren i omgivande marker om många mödor för livets uppehälle. Möbler, verktyg och bruksföremål, som till stora delar har tillverkats på torpet av dem som bott där, utgör ett särskilt kulturhistoriskt värde för Zakrisbo.

Pedagogiskt värde, tydlighet
Representativitet
Socialhistoriskt värde

Länsstyrelsen i Västerbotten