Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Örebro kn, SKOLGÅRDEN 16 CENTRALPALATSET I ÖREBRO Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00072

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
CENTRALPALATSET I ÖREBRO (akt.)
Örebro
Örebro

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Handel och bankväsende - Affärshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus med lokaler

SKOLGÅRDEN 16

8/23/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Centralpalatset är en av Örebros främsta karaktärsbyggnader med en stark
förankring i stadens historia. Den speglar den fria industrialismens framväxt
i Örebro under det sena 1800-talet, och samspelar genom sin monumentalitet
och påkostade detaljutformning med Slottet i Örebros centrum och finrum.
Centralpalatset i Örebro är den sista i raden av det sena 1800-talets och
det tidiga 1900-talets citybyggnader i Sverige, som hör samman med den
framväxande industrialismen. Det har därigenom också en tydlig plats i landets
arkitektur- och bebyggelsehistoria. Den så konsekvent genomarbetade
och högklassiga utformningen av byggnaden...

Läs mer i eget fönster

I handläggningen av detta ärende har deltagit avdelningschef Anna Carls­son, beslutande, och antikvarie Olle Lind, föredragande.