Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BURMANSTORP 1 M.FL. TELIA (VITSANDSGATAN) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TELIA (VITSANDSGATAN) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Kommunikation - Telegrafstation och televerk

Kommunikation - Radiostation

Offentlig förvaltning - Förvaltningsbyggnad

Handel och bankväsende - Affärshus

Handel och bankväsende - Kontorshus

VÅLDÖ 7

BURMANSTORP 1

10/21/05 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Telias välgestaltade skivhus med tillhörande radiotorn uppfördes efter ritningar av arkitekt Bengt Hidemark i slutet av 1950-talet. Anläggningen är ett landmärke i stadsdelen och utgör ett viktigt dokument över telefonins historia i Sverige. Televerket var den största arbetsplatsen i Farsta och ingick som en del i ABC-stadens grundidé med arbete, bostad och centrum. Byggnaden har även e...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Identitetsvärde
Samhällshistoriskt värde

Marianne Råberg, Britt Wisth, Kerstin Mandén Örn, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Martin Lagergren, Anna Arnqvist, Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.