Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Årjäng kn, ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:106 ÖSTERVALLSKOGS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERVALLSKOGS KYRKA (akt.)
Värmland
Årjäng

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖSTERVALLSKOGS-BÖN 1:106

1/26/05 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK KARAKTERISTIK OCH BEDÖMNING
ÖSTERVALLSKOGS TRÄKYRKA från 1985 är belägen på en kyrkplats som brukats sedan 1800-talets mitt. Här finns också de för den tidens sockencentra typiska byggnaderna; sockenstuga, skola och lite längre bort, prästgård. Kyrkobyggnaden är exteriört en fri tolkning av den äldre 1800-talskyrkan. Interiören utgör en väl sammanhålen helhet med flera integrerade funktioner. I stort sett alla delar av kyrkorummets inredning är gestaltade av arkitekten och är därför värdefulla komponenter i kyrkorummets helhetsgestaltning. Kyrkorummet, som utgör en liten del av byggnadens totala volym, är baserat på...

Läs mer i eget fönster

Maria Linder från Värmlands Museum, Lars Bergström från Regionmuseum Västra Götaland, Annalena Nordström från Länsstyrelsen i Värmland, Thomas Engel från Länsstyrelsen i Västra Götaland och Inge Bredin från Karlstads stift.