Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, REGNBÅGEN 2 HUS 2) Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HUS 2) (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

REGNBÅGEN 2

11/20/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan

Ett tidstypiskt välbevarat lamellhus byggt i souterräng från andra hälften av 1940-talet. I souterrängvåningen finns ateljélägenheter vilket är en ovanlig placering av dessa. Under 1950-talet blev det alltmer vanligt med ateljélägenheter, men dessa förlades oftast högst upp i husen. Det finns dock exempel på ateljélägenheter i markplan i t. ex Hässelby Strand.

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Britt Wisth, Elisabet Wannberg, Martin Lagergren, Erica Schölin och Magnus Rönn, Stockholms stadsmuseum.