Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Göteborg kn, BISKOPSGÅRDEN 29:1 BISKOPSGÅRDENS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KI arkiv 2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BISKOPSGÅRDENS KYRKA (akt.)
Västra Götaland
Göteborg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka

BISKOPSGÅRDEN 29:1

4/30/06 Karaktäristik och bedömning

BISKOPSGÅRDENS KYRKA invigdes 1961 och är ritad av Johannes Olivegren.
KYRKOMILJÖN i Södra Biskopsgården ligger omedelbart söder om Vårväderstorget i ett centralt parkområde, strax intill Fågelroskolan och ett daghem. Området hör till de stadsdelar som byggdes under miljonprogrammets dagar. Mellan kyrkans korvägg och ett fristående klocktorn format som ett storsegel är klockspelet placerat.

KYRKOBYGGNADEN är tidstypiskt uppförd med kyrkorum och församlingshem i samma byggnadskropp. Kyrkan har byggts till vid flera tillfällen. Den har en säregen utformning och är uppdelad i två karaktärsmässigt skilda delar. Kyrkorummet med sin vitm...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson, Göteborgs stift; Agnes Kempe, Länsstyrelsen i Västra Götalands län; Anette Lindgren, Mona Lorentzson och Karin Nordström, Göteborgs Stadsmuseum