Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KLOKRYPAREN 5 HAMMARBYKYRKAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARBYKYRKAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka utan kyrkotomt eller begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

KLOKRYPAREN 5

11/24/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Kyrkobyggnad från början av 1970-talet uppförd för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Kyrkan har en tidstypisk välgestaltad arkitektur med inslag av både tegel och rå betong. Med sitt monumentala läge på en höjd är byggnaden ett landmärke för stadsdelen.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna Arnqvist, Christina Andersson, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Magnus Rönn, Ulrika Sahlsten, Erica Schölin, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.