Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, SKALBAGGEN 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

SKALBAGGEN 2

11/24/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Gult

Gult = Fastighet/fastigheter med positiv betydelse för stadsbilden och/eller visst kulturhistoriskt värde. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna Arnqvist, Christina Andersson, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Magnus Rönn, Ulrika Sahlsten, Erica Schölin, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.