Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, METEOROLOGEN 2 HAMMARBYSKOLAN Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAMMARBYSKOLAN (akt.)
Stockholm
Stockholm

Utbildning och vetenskap - Skola - Folkskola

Utbildning och vetenskap - Skola

METEOROLOGEN 2

11/17/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Skolbyggnaden är en viktig del av stadsdelens sociala uppbyggnad och har både ett lokal- och samhällshistoriskt värde. Hammarbyskolan uppfördes under första delen av 1940-talet efter ritningar av arkitekt Paul Hedqvist, som är en av de mest anlitade skolarkitekterna i Stockholm. Anläggningen har en välgestaltad och tidstypisk arkitektur som i huvudsak är välbevarad. Skolan är uppförd i ...

Läs mer i eget fönster

Arkitekturhistoriskt värde
Byggnadshistoriskt värde
Samhällshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Britt Wisth, Suzanne Lindhagen, Anna-Karin Ericson, Erica Schölin, Christina Andersson, Anna Arnqvist, Ulrika Sahlsten och Martin Lagergren, Stockholms stadsmuseum