Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, UPPTÄCKTSRESANDEN 8 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshus

UPPTÄCKTSRESANDEN 8

11/24/06 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grönt

Grönt = Fastighet/fastigheter med bebyggelse som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.

Välgestaltat tidstypiskt bostadshus i funktionalistisk stil från slutet av 1930-talet som är ett viktigt inslag i stadsbilden. Byggnaden har nyligen genomgått en ambitiös renovering som medger att byggnadens ursprungliga utformning bevarats.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna Arnqvist, Christina Andersson, Anna-Karin Ericson, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Magnus Rönn, Ulrika Sahlsten, Erica Schölin, Britt Wisth, Stockholms stadsmuseum.