Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Borgholm kn, KÄLLA 2:1 KÄLLA GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

PNN00254

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KÄLLA GAMLA KYRKA (akt.)
Kalmar
Borgholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt, f.d. begravningsplats

KÄLLA 2:1

6/1/07 Karaktäristik och bedömning

KULTURHISTORISK BEDÖMNING AV KYRKOGÅRDEN I DESS HELHET
Källa gamla kyrka och kyrkogård ligger utmed vägen till Källa hamn. Kyrkan och
kyrkogården var socknens kyrkplats fram till 1888 då den nya kyrkan i byn Vi stod klar. Källa
gamla kyrka används idag sommartid för gudstjänster och bröllop.

Källa gamla kyrkogård är en unik plats. Så som delar av kyrkogården ser ut idag kan vi
föreställa oss att flera kyrkogårdar, i synnerhet på Öland, såg ut fram till mitten av 1800-talet.
Tillsammans med Gamla kyrkogården i Kalmar är Källa gamla kyrkogård den enda plats i
länet där man kan få en bild av hur det en gång såg ut på kyrkogård...

Läs mer i eget fönster

Magdalena Jonsson, Kalmar Läns museum. 2007

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Källa gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader. De bevarade medeltida kyrkorna, såväl den enskilda kyrkan som beståndet i sin helhet, utgör ett unikt källmaterial för kunskapen om historien. Kyrkan härrör i sin helhet från medeltiden. Den är det bäst bevarade exemplet på de öländska kyrkor som haft både profana och kyrkliga funktioner under medeltiden. Kyrkobyggnaden visar även på ett unikt sätt ett stort antal byggnadsetapper, de flesta medeltida. Murverket i sig och den bevarade medeltida planformen är viktiga dokument om kyrkans historia och sin tids byggnadskonst. Kyrkogården ger...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet