Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Halmstad kn, ELDSBERGA 46:1 ELDSBERGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

696-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ELDSBERGA KYRKA (akt.)
Halland
Halmstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ELDSBERGA 46:1

1/26/07 Karaktäristik och bedömning

ELDSBERGA KYRKA är belägen på medeltida kyrkplats på Eldsbergaåsen, i fullåkersbygden sydväst om Halmstad. Eldsbergaåsen utgör riksintresse för kulturmiljövården och i trakten finns ett stort antal förhistoriska lämningar samt storgården Fladje med 1700-talsbebyggelse. Prästgården (1851) och församlingshemmet ligger strax norr om kyrkan. Till anläggningen hör en vaktmästeribyggnad.

Kyrkogården kringgärdas av en kallmurad stenmur som genombryts av smidesgrindar, en nygotisk i norr och en från 1950-talet i söder. Kyrkogården genomkorsas av grusade gångar, flera kantade av alléer. Kyrkogården har utvidgats åt norr 1872 och åt söder 19...

Läs mer i eget fönster

Carina Carlsson (Göteborgs stift), Hans Bergfast och Kristofer Sjöö (Länsstyrelsen Halland), Charlotte Skeppstedt och Maria Mellgren (Kulturmiljö Halland).