Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hudiksvall kn, ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 5:1 ENÅNGERS GAMLA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4006-4.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ENÅNGERS GAMLA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hudiksvall

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ENÅNGERS PRÄSTGÅRD 5:1

2/14/19 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Enångers gamla kyrka, uppförd för katolska kyrkans bruk, hör till landets äldsta bevarade byggnader och framstår som en av de intressantaste och bäst bevarade i ett regionalt och nationellt perspektiv. Kyrkan, en stjärnvälvd salkyrka med tegelblinderingar i gavlarna, är en senmedeltida kyrkotyp som hade sina paralleller såväl bland kyrkorna i de centrala delarna i Uppsalastiftet som bland de kyrkor som under denna tid uppfördes längs hela Norrlandskusten. Murverket i sig utgör ett viktigt dokument om byggnadens historia och sin tids byggnadskonst. Den rika och sällsynta bemålningen vittnar om 1400-talets bildvärld och syn på kyrkout...

Läs mer i eget fönster

Riksantikvarieämbetet