Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, TORPAREN 26 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

TORPAREN 26

3/6/08 Tillmäts särskilt kulturhistoriskt värde

Grått

Grått = Fastighet/fastigheter som inte går att hänföra till någon av de övriga klassificeringskategorierna.
Fastigheten/fastigheterna ingår i en kulturhistoriskt värdefull miljö utpekad i Stockholms översiktsplan.
Fastigheten ingår i område av riksintresse för kulturmiljövården.

Byggnadshistoriskt värde

Ann-Charlotte Backlund, Anna-Karin Ericson, Suzanne Lindhagen, Britt Wisth, Martin Lagergren, Kerstin Mandén-Örn, Magnus Rönn, Christina Andersson, Erica Ek, Ulrika Sahlsten, Stockholms stadsmuseum.